Вятърни генератори

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+359 52 761 112
office@megatronica.biz

Енергийно ефективните технологии

Вятърни генератори

Вятърните турбини – символ на развитието на зелените технологии” и един от най-бързо развиващият се сектор от индустрията, способен да преобразува енергията на вятъра в електрическа енергия. Бурното развитие на вятърните технологии се проявява особено след петролната криза 70-те години на миналия век, а последните десет години и в съответствие с тенденциите за повишаване производството от ВЕИ и намаляване на емисиите от вредни газове в атмосферата. Турбините стават много по-мощни с по-големи размери и така цената за единица мощност е по-ниска като същевременно се намалява себестойността на добиваната електрическа енергия от тях. България разполага със значителен ветрови потенциал за добиване на електроенергия от вятъра и може да покрие съществена част от общите си енергийни потребности чрез експлоатирането на тези ресурси.

Предимства на електроенергията произвеждана от вятърни турбини:

  • Ниска себестойност конкурентна на конвенционалните;
  • Неизчерпаем източник на „гориво“ - вятър;
  • Екологично чиста енергия безвредни емисии в околната среда;
  • Инсталиране - бързо и модулно;
  • Ниски разходи за поддръжка;
  • Дълъг експлоатационен период средно 20 – 25 години;
  • Възможност за добиване на безплатна електрическа енергия

Забележка: В цената на комплектите вятърни генeратори не се включват акумулаторни батерии, монтаж, транспорт и кабели.

Потребителски панел

Вход и регистрация: